Forside

Med dialogværktøjet LetDialog kan I let og sikkert skabe effektiv dialog mellem borgere og fagpersoner i børnesager og andre sager.

I børnesager bruger kommunernes familieafdelinger, skoler og dagtilbud meget tid på at koordinere indsatsen, fordi der er mange parter, der skal kommunikere med hinanden.

Det samme er tilfældet i mange sager om ældre og psykisk syge, hvor en række fagpersoner skal kommunikere sammen på tværs med og omkring en borger.

Med det enkle dialogværktøj LetDialog kan I skabe en effektiv dialog på tværs af parterne, hvilket gøder jorden for en sammenhængende indsats.

Udviklet til mobile enheder

LetDialog kan bruges i børnesager og andre typer sager, der har en borger som omdrejningspunkt. Dialogværktøjet er udviklet til brug på smartphones og tablets, fordi mange familier ikke har en traditionel computer. Målet er at gøre det let og overskueligt for borgere at kommunikere med kommunen, uden at de skal logge ind og ud af diverse offentlige systemer.

Dialogværktøjet er udviklet af Ditmer sammen med kommunerne Mariagerfjord, Rebild og Frederikshavn, og den første løsning er gået i drift i 2015.

LetDialog er primo 2017 i drift i kommunerne Mariagerfjord, Rebild, Frederikshavn, Silkeborg og Esbjerg. Flere større kommuner er desuden i gang med at teste.

LetDialog i Rebild Kommune

Hvordan kan man skabe en effektiv dialog mellem borgere og fagpersoner i børnesager, hvor familieafdelinger, skoler, dagtilbud og andre parter er involveret i indsatsen? I Rebild Kommune er svaret det mobile dialogværktøj LetDialog, der er implementeret i marts 2016. Hør mere om brugen af LetDialog i Rebild Kommune her.

Styr på sikkerheden

Al kommunikation med LetDialog er krypteret og kan kun læses af personer, der har fået adgang til dialogen. De enkelte dialoger har kun adgang for godkendte deltagere, så ingen udenforstående kan få adgang til evt. følsomt indhold. Det er desuden mulig at kræve samtykke fra deltagere i en dialog, før yderligere deltagere kan få adgang til dialogen.

Alle aktiviteter logges, så det altid er muligt at se, hvem der har gjort hvad i dialogen. Der gemmes ikke noget data på mobiltelefonen, så hvis denne bliver stjålet, er der ingen adgang til fortrolige data. 

Systemet anvender NemID og benytter samme sikkerhedsmodel som eksempelvis E-boks og Danske Banks mobilbank. Systemet afvikles på servere i EU, så de fortrolige data forlader aldrig Europas grænser.

”Med LetDialog kan vi lave kortere og mere effektive indsatser, fordi vi koordinerer arbejdet. Hvis et barn eksempelvis pludseligt har et stort fravær og ikke trives i hverken skole eller hjem, er det vigtigt at både familien, familiekonsulenten og skolen hele tiden trækker den samme vej og ved, hvad hinanden gør, uden at der går unødigt bureaukrati i det.”

Familiechef Kit Borup, Mariagerfjord Kommune

Funktionalitet

 • Dialogen i LetDialog er personorienteret og har en borger og et emne som omdrejningspunkt
 • I dialogen deltager en række personer som fx sagsbehandler, pårørende, lærer, psykolog etc.
 • Det er muligt at få advisering til sin mail, når der er kommet et nyt indlæg i dialogen
 • Det er muligt at jounalisere en dialog
 • Alt logges i systemet, så man til enhver tid kan se, hvem der har lavet hvad i en dialog
 • Der kan tilknyttes billeder af sagsbehandlere, borger m.v.

 

Samtykke

 • LetDialog håndterer samtykke, så lovgivningen på området kan overholdes
 • Samtykkeerklæringerne fungerer elektronisk, og borgere eller pårørende kan bekræfte samtykke i systemet
 • Der er advis på samtykke, så der sendes en besked inden samtykket løber ud
 • Det er muligt at lukke dialogen i systemet, hvis samtykket ikke bliver fornyet
 • Systemet lever op til gældende sikkerhedskrav

 

Rettigheder

Tovholder/administrator

 • Har mulighed for at slette indlæg og udelukke brugere
 • Har rettigheder til at kunne slette indlæg, administrere samtykkeerklæringer m.v.
 • Skal være ansat i kommunen

 

Ansatte i kommunen

 • Har adgang til systemet og kan starte en gruppe og invitere deltagere til en gruppe.

 

Borger/pårørende/eksterne parter

 • Har rettigheder til at skrive indlæg og tilføje billeder

 

Bliv ringet op